Diabetologická ambulance

MUDr. Naděžda Shorná

Telefon: +420 475 205 284
E-mail: diabetologie.ul@seznam.cz

Ordinační hodiny

Pondělí 7:00 – 13:00 14:00 - 17:00
Úterý 7:00 – 12:00
Středa 7:00 – 13:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00
Pátek 7:00 – 12:00

Aktuality z ordinace

Služby

Diabetologická ambulance provádí dispenzarizaci, edukaci a kontrolu pacientů s onemocněním diabetem. V rámci ambulance jsou prováděny pravidelné kontroly diabetiků včetně specializovaných krevních testů, jsou sledovány a rozpoznávány možné komplikace onemocnění a indikována speciální vyšetření (oční, neurologické a j.), kam jsou pacienti doporučováni. Pacienti aplikující inzulín jsou poučeni o selfmonitoringu a vybaveni pomůckami k jeho provádění.

  • Léčba cukrovky I. i II. typu metodami odpovídajícími aktuálním doporučením evropské i americké diabetologické asociace
  • Rozsáhlé letité zkušenosti s léčbou diabetu insulinovou pumpou
  • Kontinuální monitorování glykemie
  • Výpočet body mass indexu
  • Stanovování obsahu tuku v těle
  • Vytvoříme individuální jídelníček, pomůžeme snížit váhu

 

 Stříbrníky na Facebooku

Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter